{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

送貨服務

送貨服務安排

配送服務只適於香港特別行政區指定香港、九龍及新界地區。部份地址或偏遠地區謹維持有限度服務: 如須安排客戶到指定地點交收,例子村屋地址於村口交收等等。 送貨服務不適用於升降機不能到達的樓層。 如閣下或收貨人士未能於約定時間內收取已訂購之貨品,本公司將保留權利向該顧客收取額外的送貨費用。 當颱風訊號懸掛、紅色或黑色暴雨警告生效時或被本網站判斷為進行送貨並不安全的天氣情況下,送貨服務將會延期。 如因客戶所提供地址不詳而導致貨品未能送遞,客戶將需承擔責任及不獲退款。 本公司保留權利拒絕任何顧客送付貨品。 如有任何爭議,本公司保留最終決定權。^本地配送服務並不包括以下地點:沙頭角、羅湖、打鼓嶺、文錦渡、落馬洲 - 北潭涌(包括海下灣)、 馬灣及愉景灣、 任何管制區域及禁止貨車進入之地區,包括邊境禁區、離島、灣仔會議展覽中心、機場、貨櫃碼頭、物流公司/中心、倉庫或酒店收貨部等。